Forbrukslån fra de påstått beste bankene

Om du er usikker på hvilke banker som har beste forbrukslån, bør du lese videre. Denne gjennomgangen gir deg en enkel innføring i hvordan prisene på et usikret lån fastsettes. Hvis du vil vite mer om bruksområder så klikker her. Du får også fem eksempler på banker med konkurransedyktige tilbud.  

Om nedbetalingstiden på usikrede lån

Nye retningslinjer fra Finanstilsynet gjør at alle forbrukslån, uansett størrelse, må nedbetales innen maksimalt 5 år. Tidligere var denne grensen på 15 år. Rask nedbetaling lønner seg, og de nye reglene er et grep myndighetene har tatt for å redusere antallet mennesker som får langvarige gjeldsproblemer.

Unntaket er dersom du låner for å refinansiere dyrere gjeld. I så fall er tidsbegrensningen for nedbetaling satt til maksimum 15 år, slik det også var tidligere. Imidlertid avhenger dette av hvilken nedbetalingstid du allerede har på gjelden som skal refinansieres. Den lengste nedbetalingstiden som gjelder der, er den lengste du vil kunne få på det nye lånet du bruker til refinansiering.

Viktig å vite om rentebetingelsene

Credit card – online shopping and payments

Nesten samtlige banker som tilbyr forbrukslån uten sikkerhet i en eller annen variant, opererer med et temmelig vidt spektrum når det gjelder rentene. Det vil si at de laveste nominelle rentene kan være nede i omtrent 6% til 7%, mens de høyeste kan være oppe i over 20%.

Hver enkelt søknad blir behandlet individuelt, noe som omfatter rentetilbudet til hver enkelt. Personer med god betalingshistorikk og god betalingsevne får bedre renter enn når tilfellet er motsatt. Du vet derfor ikke hva lånet koster deg før du har søkt og fått et tilbud. Dette tilbudet er helt uforpliktende.

Opp Finans er en mulighet

Denne banken er en del av Gjensidige Bank, som på sin side er en del av Gjensidige Forsikring. OPP Finans er blant de eldste bankene som spesialiserer seg på forbrukerfinansiering, og også en av de absolutt største aktørene. Banken legger mye prestisje i å være en pålitelig og trygg aktør. De foretar grundig risikovurdering for å unngå å yte lån som låntakeren vil slite med å klare tilbakebetalingen på.

 • Lånestørrelse: 10 000 til 500 000 kroner
 • Nominelle renter: fra 7,50%
 • Etableringsgebyr: 950 kroner (650 kroner for eksisterende kunder)
 • Termingebyr: 50 kroner
 • Lånetid: inntil 5 år

Du kan ha medlåntaker på et forbrukslån fra OPP Finans, og banken tilbyr såkalt låneforsikring. Har du en medlåntaker blir begge personer ansvarlige for lånet, noe som gjør det enklere å få det innvilget. Låneforsikring er noe de færreste trenger. Sett deg nøye inn i vilkårene før du tegner slike forsikringer.

Santander Bank

Santander Consumer Bank er kanskje ikke så kjent i Norge, men dette er faktisk en av de største bankene i Europa. Her på berget tilbyr Santander flere typer kredittkort, store og små forbrukslån med ulike betingelser, og finansiering av kjøretøy med og uten pantesikring. Nedenfor kan du se de viktigste elementene i Santanders to ulike forbrukslån.

Små forbrukslån

 • Lånestørrelse: 10 000 til 70 000 kroner
 • Nominelle renter: fra
 • Etableringsgebyr: ingen
 • Termingebyr: ingen
 • Lånetid: inntil 5 år

Store forbrukslån

 • Lånestørrelse: 70 000 til 350 000 kroner
 • Nominelle renter: fra
 • Etableringsgebyr: 950 kroner
 • Termingebyr: 70 kroner
 • Lånetid: inntil 5 år

Hovedforskjellen mellom store og små lån er som vi ser gebyrene. Merk deg likevel at rentene er ofte noe høyere på små lån sammenlignet med større lån. Derfor er det ikke sikkert Santander alltid blir billigere enn banker som har gebyrer også på lånesummer under 70 000 kroner. Her som ellers gjelder det å innhente mange tilbud, og så velge det billigste alternativet.

Tilbudet hos Instabank

Instabank er relativt ny på markedet for usikrede forbrukslån. Banken er helnorsk med utspring fra Stavangerområdet. Utvalget av produkter gjør at Instabank er nesten for en vanlig nettbasert sparebank å regne. Sparekontoene de tilbyr har gode rentebetingelser, du kan forsikre deg via banken, og de tilbyr to typer lån uten sikkerhet. I tillegg tilbyr Instabank et relativt billig billån uten sikkerhet.

 • Lånestørrelse: 5 000 til 500 000 kroner
 • Nominelle renter: fra 7,99%
 • Etableringsgebyr: 900 kroner
 • Termingebyr: 40 kroner
 • Lånetid: inntil 5 år for nedbetalingslån (forbrukslån), ikke relevant for fleksibelt lån

Hos Instabank kan du altså velge mellom vanlig forbrukslån med inntil 5 år nedbetaling, eller fleksibelt lån. Sistnevnte er en brukskreditt, det vil si den fungerer på noenlunde samme vis som et kredittkort. Du får innvilget en låneramme, men betaler renter bare for den delen du selv velger å disponere eller bruke. Ubenyttet kreditt er kostnadsfritt. Lånet har derfor ingen fast nedbetalingsplan. Du må betale en minimumsprosent av eventuell benyttet kreditt per måned i avdrag, eller større avdrag om du selv vil.

Fleksible lån er ypperlige alternativer når du er usikker på hvor stort lån du trenger, for eksempel ved oppussing. Faren ved lånetypen er imidlertid at de krever større disiplin (lett tilgang til midler betyr overforbruk i mange tilfeller).

Finansiering via Optin Bank

Dette er en av de nyeste norske bankene på markedet for forbrukslån uten sikkerhet. Optin Bank tilbyr små og store lån, lån til refinansiering, samt sparekonto med konkurransedyktige innskuddsrenter. Banken er således sikret gjennom medlemskap i Bankenes sikringsfond (alle norske banker er medlemmer i fondet).

Små forbrukslån

 • Lånestørrelse: 10 000 til 75 000 kroner
 • Nominelle renter: fra 7,90%
 • Etableringsgebyr: 350 kroner
 • Termingebyr: 35 kroner
 • Lånetid: inntil 5 år

Mellomstore forbrukslån

 • Lånestørrelse: 75 000 til 250 000 kroner
 • Nominelle renter: fra 7,90%
 • Etableringsgebyr: 950 kroner
 • Termingebyr: 50 kroner
 • Lånetid: inntil 5 år

Store forbrukslån

 • Lånestørrelse: 250 000 til 500 000 kroner
 • Nominelle renter: fra 7,90%
 • Etableringsgebyr: 1 250 kroner
 • Termingebyr: 95 kroner
 • Lånetid: inntil 5 år

De forskjellige gebyrstørrelsene gjør at Optin Bank kan være både billige og dyre. På små lån er blant annet etableringsgebyret veldig avgjørende for hva de effektive rentene blir. Dette trenger imidlertid ikke å ha så mye å si dersom banken tilbyr lavere renter enn konkurrentene. Det finner du ut ved å søke om lån fra flere av de.

Optin Bank aksepterer at to låner sammen (medlåntaker), og tilbyr låneforsikring for de som mener de trenger det.

Komplett Bank kan også hjelpe

Komplett Bank eies av Komplett Group, som du kanskje kjenner fra noen av de største nettbutikkene i Norge. Siden etableringen i 2014 har banken rukket å bli en av de største på markedet for forbrukerfinansiering. Produktene deres inkluderer et anstendig kredittkort, handlekonto, lån til refinansiering og usikrede lån til forbruk. Populariteten skyldes primært at Komplett var tidlig ute med å tilby fleksible lån, eller brukskreditt som de også kalles.  

Kort beskrevet er dette en kreditt der låntakeren får innvilget en låneramme på inntil en halv million. Den delen av lånerammen som til enhver tid er urørt, blir det ikke beregnet renter for. Rentekostnader kommer kun når låntakeren overfører fra lånerammen til sin egen konto. Eventuelle kostnader samt et minimumsavdrag blir det du betaler per måned. Avdragsstørrelsen beregnes som om benyttet kreditt er et nedbetalingslån på 5 år. Kreditten har ingen sluttdato, og varer så lenge kunden ønsker det.

 • Lånestørrelse: 10 000 til 500 000 kroner
 • Nominelle renter: fra 7,90%
 • Etableringsgebyr: fra 450 til 1 990 kroner
 • Termingebyr: 35 kroner
 • Lånetid: løpende kreditt

Etableringsgebyrets størrelse avhenger av kredittrammen som innvilges. Er kreditten høy får du også et høyt etableringsgebyr. Så spørs det da hva rentene blir, før du ser om Kompletts tilbud er rimelig eller dyrt.

Slik vurderer du hvert tilbud

Dersom du søker om akkurat samme lånesum og tilbakebetalingstid fra alle banker, er det primært sluttkostnadene som betyr noe. Den banken som du gir minst penger til er best. Det eneste som burde innvirke på valget ditt er faktorer som medlånstaker (ikke alle banker som tilbyr dette), låneforsikring og eventuelle muligheter for betalingsfrie måneder. Trenger du ingen av tilleggstjenestene, bør du naturligvis velge det billigste tilbudet.

Slik får du lavere rente på kreditten din

Du trenger ikke stille med pantesikkerhet for å få et forbrukslån. Dette medfører at låneformen kan være betydelig dyrere enn andre lån, spesielt om søkeren har dårlig kredittverdighet. Nedenfor finner du de mest effektive grepene du kan ta for å motta bedre rentetilbud, og dermed slippe billigere unna.

Skaff deg oversikt over tilbudene

Først og fremst bør alle som søker om forbrukslån ta tiden til hjelp, og skaffe seg god oversikt over alle tilbud. Noen banker kan vanligvis ekskluderes umiddelbart, da lånesummene deres blir lite relevante. Spekteret av tilbud er nemlig ganske stort. Det finnes banker med såkalte mikrolån på maksimalt 6 000 kroner, og det finnes banker som tilbyr forbrukslån på inntil 600 000 kroner.

Oversikter på dette finner du blant annet på nettsiden forbrukslån.no. Der kan du også lese omtaler av bankene, samt sette deg inn i hvilke krav hver enkelt stiller til søkerne.

Send søknader til mange steder

Det anbefales at neste steg på veien er å sende så mange søknader som mulig. Rentetilbudene fra bankene vil hos nesten alle baseres på din kredittscore (det finnes et fåtall med faste renter uansett hvem som søker), men det vil likevel være forskjeller. Noen banker er mer konkurransedyktige enn andre. Variasjonen, og den individuelle vurderingen av hver søker, gjør at du ikke kan basere deg på hverken eksempelrentene som oppgis, eller den laveste renten banken opererer med. Ditt tilbud blir garantert annerledes.

Husk at du kan bruke en megler

Lånemeglere er selskap som innhenter tilbud på lån fra de forskjellige bankene. Noen samarbeider med et fåtall banker og finansieringsselskap, mens andre med mange. Fordelen med å bruke disse selskapene er primært at det tar kortere tid å innhente flere tilbud (mindre søknadsarbeid). Noen meglere har også erfaring som kan komme til nytte dersom det er ting du lurer på.

Søknadsprosessen er stort sett den samme. Svarene fra bankene vil imidlertid komme på ulike tidspunkt, alt ettersom hvor raske de enkelte er til å foreta kredittvurderingen og så videre. Søknaden din er helt uforpliktende, enten du søker selv direkte til hver bank, eller bruker en lånemegler.

Kausjonist er en potensiell løsning

Businessman rolling huge ball up hill – Fighting adversity concept

Søker du sammen med en annen person, en såkalt medlåner, får du vanligvis forbedrede rentetilbud. Medlåneren bør helst være en du har felles økonomi med, det vil vanligvis si samboeren eller ektefellen din. Dette av hensyn til både fordelingen av skattefradraget for gjeldsrenter, og fordi begge to blir juridisk ansvarlige for tilbakebetalingen. Å låne sammen med en vanlig venn er mer risikabelt dersom det skulle oppstå uoverensstemmelser.

Vær oppmerksom på at det ikke alltid er automatikk i det å få bedre renter når du låner sammen med noen. Det hele beror på de samme faktorene som om du søker alene. Har begge søkere dårlig kredittscore, kan det lønne seg å kun søke fra den med antatt høyeste score. Lurer du på hva din kredittscore er? Det kan du enkelt finne ut av ved å henvende deg til de forskjellige kredittvurderingsselskapene.

Skaff deg bedre kredittscore

Det går fint an å forbedre kredittscoren som kredittvurderingsselskapene gir deg. Aberet er at det kan ta lang tid. Faktorene som innvirker er mange, og noen av de lar seg ikke påvirke sånn med én gang. For eksempel påvirkes scoren av alder, bomønster (om du skifter adresse ofte) og betalingshistorikk. Unge mennesker har et lavt utgangspunkt på denne faktoren, hyppig flytting regnes som negativt, og sene innbetalinger på lån, kreditter og andre regninger er fy-fy.

Alderen er det ikke mye å gjøre med, men de to siste kan det med hell ”jobbes med” kontinuerlig. I noen tilfeller kommer resultatet raskt (bli kvitt gjeld som er forfalt, spesielt fra kreditter), og fokuset vil uansett komme deg til gode i fremtiden når du skal søke om andre lån. Sett deg inn i hvordan kredittvurderingsselskapene foretar fastsettelsen av scoren, så ser du hva du har å jobbe med (det er flere faktorer enn det vi har plass til her).

Det kan lønne seg å prute

Det er slettes ingen skam forbundet med å forhandle seg til bedre betingelser. Dette gjelder så absolutt også for alle slags banklån. Har du mottatt et lånetilbud betyr det at banken anser deg som en attraktiv kunde. Mottar du flere tilbud fra forskjellige banker, sitter du med et godt forhandlingskort.

Ta en ringerunde og presenter de beste betingelsene du mottok. Spør om banken du kontakter har rom for å slå de rentene som var mest gunstige. Husk at det er effektiv rente du må sammenligne, ikke den nominelle. Effektiv rente skal inkludere alle gebyrer. Om du synes pruting er kleint, ha i mente at det verste som kan skje er at du får ”nei” til svar, mens i motsatt fall har du spart penger på rekordtid.

Forbrukertilsynet ønsker grundigere sjekk av kredittverdighet for de som søker forbrukslån

Forbrukertilsynet ønsker at bankene skal gjennomføre en grundigere kredittsjekk av de som søker om lån uten sikkerhet.

Forbrukertilsynet har I sitt høringssvar til “forslag om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån” kommet med innspill til hvilke deler av søknadsprosessen som bør forbedres. De mener at det fortsatt er for enkelt å få tilslag på søknader om usikret kreditt.

Fortsatt ikke i mål

Høringssvaret følger i kjølvannet av Finanstilsynets publisering av nye retningslinjer for behandling av søknader om forbrukslån og kredittkort.

Forbrukertilsynet har gitt sin tilslutning til majoriteten av de nye forslagene, inklusive innstrammingene som retter seg mot nedbetalingstid og risikovurdering.

Ett av unntakene er bankenes mulighet til å fravike fra forskriftene i utvalgte tilfeller. Forbrukertilsynet mener at dette er et smutthull som burde tettes, samtidig som de stiller seg kritisk til det de mener er manglende oppfølging av de nye forskriftene fra bankenes side.

I en tidligere undersøkelse gjennomført av Finanstilsynet fremkommer det at totalt 132 finansieringsforetak mottok 1 280 196 søknader om lån i fjerde kvartal i 2017. Av disse lånene ble 300 515 stykk godkjent, som igjen tilsvarer en andel på 23,47 prosent.

Forbrukertilsynet har bitt seg merke i den høye andelen av lånene (35,9 prosent) som avvek fra de nye retningslinjene, og mener at dette ikke er akseptabelt. Av den grunn ønsker de at smutthullet fjernes, samtidig som de nye retningslinjene lovfestes via forskrift.

Finansnæringen er på sin side enige i at avvik bør begrenses, men viser samtidig til at det kan oppstå uventede forhold i låntakers livssituasjon som krever fleksibilitet sett fra bankenes side.

Gro Nergård, forbrukerpolitisk talsmann i Finans Norge, nevner blant annet arbeidsledighet, sykdom og samlivsbrudd som situasjoner hvor dette kan være nødvendig å gjøre unntak fra reglene. Det knytter seg spesielt til nedbetaling av eksisterende lån.

Mye gjeld i husholdningene

Nylige undersøkelser viser at nordmenn er nedsyltet i gjeld, i hovedsak som følge av høye boligpriser. Vi har også tatt opp mye ny gjeld gjennom låneformer som kredittkort og forbrukslån, pluss finansiering av produkt- og varekjøp (f.eks hvitevarer og elektronikk). Slik finansiering koster mye penger, med et eff. rentenivå som flyter et sted mellom 8 og 40 prosent iht. forbrukslån.no.

Mange økonomer mener at nordmenn bør forsøke å redusere gjelden sin i tilfelle det skulle oppstå trangere tider. For mange er det en reell risiko at de kan miste jobben i en økonomisk nedgangstid. En slik utvikling vil i såfall kunne gjøre det vanskelig å betjene boliglånet og andre typer gjeld man måtte sitte med.

Husholdninger som har tatt opp forbrukslån bør i større grad sikre seg ved å stifte betalingsforsikring, eller gjennom å redusere gjelden (f.eks via refinansiering) eller lignende metoder. Har man et boliglån med disponibel kredittramme kan det være lurt å inkludere forbrukergjeld i dette lånet, med målet om å kutte renteutgiftene kraftig.

Et steg i riktig retning

Regelverket for innvilgelse av lån uten sikkerhet har blitt strammet inn betraktelig de siste årene, blant annet i form av innskrenket nedbetalingstid på forbrukslån.

Der lån uten sikkerhet tidligere kunne innvilges med inntil 15 års nedbetalingstid, er dette nå begrenset til maks 5 år. Unntaket gjelder for refinansiering av gammel gjeld, såfremt nedbetalingstiden på det nye lånet ikke overstiger den eksisterende tidsrammen.
Kombinert med lanseringen av nytt register for gjeldsinformasjon er det ment å gjøre prosessen tryggere og enklere for alle involverte parter. Hvilke resultater dette gir på på sikt gjenstår fortsatt å se, men finansnæringen har gitt sin støtte til de nye forslagene.

Les også:
Finansnorge.no/aktuelt/nyheter/2017/05/stotter-retningslinjer-for-forbrukslan/
Forbrukslån.no/beste-forbrukslån